Transport ponadgabarytowy – postaw na doświadczoną firmę przeprowadzkową z Poznania

Transport ponadgabarytowy – postaw na doświadczoną firmę przeprowadzkową z Poznania

Transport ponadgabarytowy, zwany również nienormatywnym, odnosi się do transportu, którego naciski osi (z ładunkiem lub bez) przekraczają dopuszczalne normy dla konkretnych dróg bądź też, gdy rzeczywista masa z przewożonym towarem lub bez niego jest większa od wartości wskazanych w przepisach. W związku z tym przyjmuje się, że transport ponadgabarytowy dotyczy pojazdów, które wraz z towarem przekraczają:

  • 16,5 m całkowitej długości,
  • 2,5 m szerokości,
  • 4 m wysokości,
  • 42 tony ciężaru całkowitego (razem z wagą kierowcy, paliwa itd.)

Ładunkiem ponadgabarytowym są zatem różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, maszyny budowlane, urządzenia przemysłowe, elementy wiatraków, czy też fragmenty modułowych obiektów.

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Zasady przejazdu pojazdami nienormatywnymi określa szereg aktów prawnych w tym przede wszystkim ustawa Prawo o ruchu drogowym. Przewiduje ona aż 7 rodzajów zezwoleń uzależnionych od przekroczenia norm w zakresie wymiarów, masy oraz nacisków osi. Chcąc zorganizować zgodny z prawem, bezpieczny transport ponadgabarytowy należy więc postarać się o uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.

  • I i II są przeznaczone dla ładunków podzielnych i wydawane przez zarządcę drogi lub starostę dla pojazdów, które przekraczają wyłącznie normy w zakresie nacisku osi.
  • Kolejne kategorie (od III do VII) są z kolei zarezerwowane dla towarów niepodzielnych oraz wydawane przez starostę, Naczelnika Urzędu Cywilnego i GDDKiA – w zależności od konkretnego rodzaju zezwolenia.

Warto pamiętać, że zezwolenie powinno zawierać takie informacje, jak m.in. czas jego trwania, dokładna trasa wraz z liczbą przejazdów, kryteria dostosowania infrastruktury drogowej, a także dane na temat pojazdu realizującego transport nienormatywny. Co ważne, należy zdawać sobie sprawę również z tego, że każde z europejskich państw ma nieco inne przepisy w tym zakresie. W związku z tym planując transport międzynarodowy, trzeba wziąć pod uwagę procedurę starania się o zezwolenie na transport ponadgabarytowy na terenie krajów, przez które zaplanowana jest trasa.

Profesjonalna organizacja transportu nienormatywnego

Niezależnie od tego, czy mowa o przewozie palet, fortepianów czy też ładunków ponadgabarytowych – w każdym przypadku warto zdecydować się na wsparcie doświadczonej firmy przewozowej. Naszym Klientom z Poznania, ale i całej Polski gwarantujemy kompleksową pomoc w planowaniu przewozów nienormatywnych – od uzyskiwania pozwoleń, aż po organizację procesu logistycznego.